Search

Mikael Eriksson Björling

About digital transformation, design, creativity and lifestyle in the Networked Society.

Tag

Lärande

Lärare och Sociala medier – Ett fenomen utan tydliga riktlinjer

socialamedierskola_2

En ny rapport ”Nationell kartläggning av svenska lärares (åk 7-9) användning av sociala medier” har publicerats av Uppsala Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. I slutsatserna sammanfattar författarna Elin Thunman Johanna Lovén Marcus Persson att:

”lärares elevkontakter på sociala medier: ett utbrett fenomen utan tydliga riktlinjer De flesta högstadielärare i studien använder sociala medier, antingen privat eller i undervisningen (92 procent). Var tredje, 31 procent, anger att de använder sociala medier för elevkontakter.”

socialamedierskola_1

53% av lärarna är för det mesta eller alltid tillgängliga på sociala medier för elever utanför elevernas skoltid. Om du eller dina barn har en lärare som är aktiv på sociala medier i samband med undervisning är beroende på lärarens egna intresse. Författarna skriver:

“Lärares användande av sociala medier för elevkontakter kan beskrivas som ett gräsrotsfenomen, där initiativet kommer från lärarna själva och där det i hög grad blir upp till dem själva att skapa strategier för sitt användande.”

Läs mer i rapporten som du hittar här: Nationell kartläggning av svenska lärares (åk 7-9) användning av sociala medier

The future of learning

The future of learning, what is it about, what challenges are we facing? A couple of years ago I did a film (together with a bunch of skilled people, such as the film team from Radon) in a project about, how education and learning is changing as we enter the Networked Society. We meet with some of the most prominent thinkers to talk about learning and education. I like this film a lot (still)! And looking around most schools and university have long way to go to meet the future.

Blog at WordPress.com.

Up ↑