Search

Mikael Eriksson Björling

Things that matters! About digital transformation, design, culture and lifestyle in the Networked Society

Converging Technology – Diverging Families

ESOMAR10 Year ago, we (Fredrik Öhrfelt, Mikael E Björling, Erik Kruse) submitted a paper “Converging Technology – Diverging Families” to ESOMAR. The paper was nominated to the ESOMAR award ”best research paper of the year”. The research we did 2006 was about technology usage in middleclass families in US, Sweden, and Spain. Well, is an understatement a lot of water has passed the bridge since this research was performed. This was pre- iPhone and Mobile Broadband, but interestingly many questions related to children’s usage is still the same today.

2006 not everything was published online, therefore I publish this paper again as it looked when it was printed in Resarch World.

Converging Technology – Diverging families (OhrfeltBjorlingKruse)

 

Design from the dot com era

I developed this IP telephony concept during the autumn 2000 for Ericsson Business Corporation. The work included doing the interaction design, graphical design, prototype development and usability testing. This was three years before the first version of Skype was launched 2003. The sound quality in the application was incredible good at the time. This at a time when most people used dialup modem to access internet and hardly anyone used a wireless access. Laptops was rare, and about 90+ % of the population in the developed world still had fixed line phones at home. In Sweden at that time about 40% of the population used internet at work at least on a weekly basis.

Personal_voicePersonal_voice_expanded

Mobile phone interface design from year 2000-2001

ER380

These design sketches are from about year 2000. Mobile phone screens still had black and green screens and this is seven years before the first Apple iPhone was launched. I still have my R380 in a box together with most other phones I have used.

I did these screen designs in a project where we wanted to update the Ericsson R380 phone interface to improve the user experience. This was one of the most advanced phones on the market, combining a mobile phone and a personal assistant.

default_closed  default_open
default screen portrait and landscape mode

phoneBook_closed  phoneBook_open
Contact screen portrait and landscape mode

Users could still not install their own applications on mobile phones. 2001 we wanted to add a navigation software called Personal Navigation Tool for which I designed the interaction design and the screen design. Below you can see the flow chart of the interaction design and some of the final screen designs for the navigation application.

PNT_interaction_design

favourites01find01efind06bfind10b

 

 

Systemet och miljön

Wind, en prisbelönt kortfilm om hur levande system påverkas av sin miljö och hur det måste ändras när miljön ändras. Arbetslivet (ett levande system) påverkas i högsta grad av sin miljö (samhällsstruktur, marknad, ekonomi, etc.) Detta är en utmaning för de flesta när vi nu lämnar industrialismens miljö till det uppkopplade samhällets miljö.

Mer animeringar av Robert Loebel hittar ni på http://www.robertloebel.com/

 

Vem äger bilden av dig?

compyManEfter att ha följt nyhetsrapporteringen veckan som gått efter terrorattacken på Drottninggatan är intrycket att de flesta skötte sig utmärkt, gjorde sitt jobb och handlade rådigt. Detta gäller både allmänhet, räddningstjänst, polis och press. Med det är också något allvarligt fel när bilder på en sargad 11-årings kropp delas och sprids på internet.

Vi har läst om det många gånger förr. Det finns människor som väljer att fotografera, sända live eller bara stå i vägen vid olyckshändelser och nu pratar vi inte om yrkesfotografer eller journalister. I många lägen har bilder hjälp till att avslöja brott och fått oss att förstå en händelse och då det verkligen funnits anledning till publicering av bilder som kan vara stötande. Bilden är ett fantastiskt redskap! Men det finns ett par aspekter som stör nu när alla blivit fotografer.

 • De som väljer att hävda sin rätt att fotografera eller filma olyckor och andra människor i svårigheter och tycker detta är viktigare än att släppa fram räddningstjänst till olycksplatsen eller sedan låta dem jobba ostört
 • De som tagit bilder och sedan känner att de måste dela dem för att tillfredsställa sitt eget behov av snabbt socker (likes, spridning och snabb bekräftelse) utan att tänka dig för. Det är inte troligt att de skulle vilja se sin egen sargade kropp spridas på internet eller att någon står och filmar dem när de får första hjälpen av sjukvårdspersonal i en dikeskant. Vem ger dem rätten till detta? Nu har ingen i min familj som tur är nåtts av bilderna på 11-åringen som dödades i terrorattacken på Drottninggatan och det är jag tacksam för. Men jag lider med familjens fruktansvärda dubbla öde.

Detta leder till ett antal frågor. Vem äger bilden av en annan människa och var går den moraliska gränsen för att lämna ut människor som befinner sig i en svår situation? I tidningar och teve finns det professionella bedömare ifall något bör publiceras eller inte. Men vilka krav bör vi ställa på allmänheten och vilket ansvar har delningsplattformarna?

Tittar man på vad som gäller för fotografering på allmän plats så finns det närmast ohämmat skydd för fotografen och dennes bilder men inget skydd för den fotograferade. Man får fotografera människor oavsett om det är kränkande eller inte för denne och man behöver inget tillstånd. Det är i princip bara skyddsobjekt som är skyddade mot fotografering. Fotosidan.se har en bra sammanställning vad som gäller för fotografer. Bilderna som fotografen skapar skyddas givetvis av upphovsrätten och det är bara i reklamsammanhang man behöver den fotograferade personens tillstånd att få använda bilden.

Men det är kanske dags att se över detta om det inte blir skärpning i ledet!

 • Polis och räddningstjänst bör ha rätt att komma fram till olycksplatsen utan att bli hindrade av människor som vill sända live, ta bilder till sitt Instagram eller tjäna ett par tusenlappar genom försäljning.
 • Räddningstjänst måste kunna jobba ostört på platsen.
 • Människor som blir drabbade av olycka eller brott borde ha rätten att behålla bilden av sig själv och inte lämnas ut i sociala medier eller tidningar för den delen utan sitt medgivande.
 • Likaså bör vi vara skyldiga att hjälpa till eller ingripa när vi blir vittne till brott eller olycka (ibland kan det vara att använda kameran).

Vi kan också fundera över upphovsrätten som idag skyddar bilden fotografen tar. Läser man om den på Wikipedia står det ” Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.” är inte det exakt var en människa är, ett unikt verk skapat av andra människor.

Glad Påsk på er!

Social businesses prefer impact to profit

indoor-42029_2-450x300

How does it work to have positive impact as the main outcome of a business and not profit? While conventional for-profit businesses have maximizing profit at the core of their business models, social businesses see profits as a tool rather than an end. Stable revenue is only a part of a much larger picture to achieve social impact.businessmodel-768x319

Social businesses use the same three-dimensional model as conventional, for-profit businesses:

 1. The value proposition defines what type of value the business is offering on the market
 2. The revenue model defines how the business is making revenue from its value proposition.
 3. The network relations define the different market actors that a business has relationships with

These three components build what social business call the ‘Financial Sustainability Model’. However, this is only one of three important components in the business model. The other two are ‘Social Impact Model’ and the ‘Community Engagement’.

The Social Impact proposition explains the intent and mission of the business. To exemplify, SiembraViva in Medellín, Colombia, offers convenience and conscious consumption to urban dwellers yet the social proposition is to empower local farmers and increase ecological produce.

The Community Engagement: This is an imperative element to the social impact proposition and financial sustainability model. Community engagement roots the social business, ensuring the social impact proposition is relevant and that the financial sustainability model has an arena on which to act. socialbusinemodel-768x202 Read more about this topic at Ericsson Networked Society site

Related: The Social Business Era: Creating Impact and Influencing Change

Say hello to the era of social business

post-1-siembraviva-768x373In our brand new report, The Social Business Era: Creating Impact and Influencing Change, we explore a new model for 2017 and beyond: The Social Business. This is a new type of company on the market that is out to challenge traditional ways of doing businesses.

The majority of companies operating today use profit as their main measurement, i.e. the business is judged by others (the market) with economic figures and the potential for growth. But things are changing.

post1-quote-768x212

It is no coincidence that social businesses have recently emerged and developed in the Networked Society. But why is this happening now?

 1. The ultra-capitalistic industrial society of the late 20th Century is now being questioned as a relevant model for a ‘good world’. At the same time, the state and traditional social institutions that are supposed to care for the welfare of citizens are failing people across the world.
 2. New generations growing up with mobility, broadband, and internet access are now entering the arena of social issues. They are also used to things moving quickly, getting things done right away, and seeing direct impact. They experience frustration with old ways of doing things and the slowness and inefficiencies of institutions to accomplish any real change.
 3. The necessary technology is already in place. Today, we have technology platforms, digital tools, and social networks available for free or at a low cost, which makes it possible for people to start something without the need for large investments or technological skills.

How do we define The Social Business?

 1. No dividends allowed. “A non-dividend company that is created to address and solve a social problem”.
 2. Focus on intent and output: “An organization formed by one or more people whose commercial activities are primarily driven by the desire to create positive social change”.
 3. A broad, pragmatic approach: “A business whose primary intent is to create social impact and that uses revenue streams to become financially sustainable in order to further that impact”.

Create positive impact…who wouldn’t want to do that?

In my next post for the Networked Society blog, I will take a look at the main differences between traditional and social businesses.

Read more about this report at Ericsson Networked Society site

Related: The Social Business Era: Creating Impact and Influencing Change

 

Lärare och Sociala medier – Ett fenomen utan tydliga riktlinjer

socialamedierskola_2

En ny rapport ”Nationell kartläggning av svenska lärares (åk 7-9) användning av sociala medier” har publicerats av Uppsala Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. I slutsatserna sammanfattar författarna Elin Thunman Johanna Lovén Marcus Persson att:

”lärares elevkontakter på sociala medier: ett utbrett fenomen utan tydliga riktlinjer De flesta högstadielärare i studien använder sociala medier, antingen privat eller i undervisningen (92 procent). Var tredje, 31 procent, anger att de använder sociala medier för elevkontakter.”

socialamedierskola_1

53% av lärarna är för det mesta eller alltid tillgängliga på sociala medier för elever utanför elevernas skoltid. Om du eller dina barn har en lärare som är aktiv på sociala medier i samband med undervisning är beroende på lärarens egna intresse. Författarna skriver:

“Lärares användande av sociala medier för elevkontakter kan beskrivas som ett gräsrotsfenomen, där initiativet kommer från lärarna själva och där det i hög grad blir upp till dem själva att skapa strategier för sitt användande.”

Läs mer i rapporten som du hittar här: Nationell kartläggning av svenska lärares (åk 7-9) användning av sociala medier

The future of learning

The future of learning, what is it about, what challenges are we facing? A couple of years ago I did a film (together with a bunch of skilled people, such as the film team from Radon) in a project about, how education and learning is changing as we enter the Networked Society. We meet with some of the most prominent thinkers to talk about learning and education. I like this film a lot (still)! And looking around most schools and university have long way to go to meet the future.

Blog at WordPress.com.

Up ↑