Mobiltelefonen – förändrade kommunikationsvanor och ökande kostnader

Enligt Sveriges officiella statistik har kostnaden för svenska hushålls kommunikation ökat årligen sedan år 2000. Under perioden 2000-2010 ökade konsumtionen av kommunikation med 113 %. Kostnaden har skjutit i höjden i allt snabbare takt och mellan år 2009 och 2010 ökade kostnaden med 6,7%. Vi ser en koppling mellan kostnadsökningarna och hushållens användning av mobiltele­fon. För att förstå den decennielånga ökningen av kommunikationskostnader som SCB identifierat vrider vi tillbaka klockan till mobiltelefonens barnår…

I december skrev jag och min kollega Marcus ett kapitel i Konsumtionsrapporten 2011 som är en årlig publikation från Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. I rapporten sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2010. Ladda hem och läs!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: