Enligt Sveriges officiella statistik har kostnaden för svenska hushålls kommunikation ökat årligen sedan år 2000. Under perioden 2000-2010 ökade konsumtionen av kommunikation med 113 %. Kostnaden har skjutit i höjden i allt snabbare takt och mellan år 2009 och 2010 ökade kostnaden med 6,7%. Vi ser en koppling mellan kostnadsökningarna och hushållens användning av mobiltele­fon. För att förstå den decennielånga ökningen av kommunikationskostnader som SCB identifierat vrider vi tillbaka klockan till mobiltelefonens barnår…

I december skrev jag och min kollega Marcus ett kapitel i Konsumtionsrapporten 2011 som är en årlig publikation från Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. I rapporten sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2010. Ladda hem och läs!